Termin nadsyłania zgłoszeń - 16 września 2022 roku

Sesja prac własnych odbędzie się w formie online 26 listopada 2022 roku. Spośród nadesłanych abstraktów zostanie wyłonionych 6 osób, które przedstawią swoje prace w postaci wykładu w trakcie trwania wydarzenia. Dla 3 najlepszych prac przewidziane zostały wspaniałe nagrody! 

Jakie są koszta udziału?

Samo zgłoszenie jest bezpłatne!

Wpłaty następują dopiero po zakwalifikowaniu.

Czynny udział w sesji prac własnych – 500 zł

Uczestnictwo w wykładach wliczone jest już w cenę!

Zgłoszenia oraz zapytania

Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@eletive.pl