PROGRAM

------ 18 listopada 2023 r. - 1. dzień wykładowy ------

------ 19 listopada 2023 roku - 2. dzień wykładowy ------