preloder

PRELEGENCI

Dzień wykładowy - 14.11.2020 r.

prof. dr hab. n. med. LEOKADIA BĄK-ROMANISZYN

Specjalista pediatrii i gastroenterologii dziecięcej

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Zakładu Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego Katedry Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pracuje w Klinice Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Specjalistycznej Poradni Gastroenterologicznej. Badania dotyczące patogenezy zapalenia błony śluzowej żołądka, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy u dzieci i młodzieży, badaniu heterogenność szczepów Helicobacter pylori, zaowocowały uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych, doktora habilitowanego w zakresie medycyny, aż wreszcie profesora nauk medycznych. Aktualnie skupia się na problemach żywienia dzieci, leczenia żywieniowego, nietolerancji pokarmowych. Opiekun specjalizacji z pediatrii kilkunastu lekarzy, promotor prac doktorskich a także magisterskich i licencjackich z dietetyki. Autorka i współautorka licznych publikacji, rozdziałów w podręcznikach z dziedziny pediatrii, gastroenterologii i dietetyki oraz doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych. Uczestniczyła w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowo badawczych Komitetu Badań Naukowych, Fundacji Nauki Polskiej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, pracach Komitetów Organizacyjnych Kongresu Gastrologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Warsztatów Żywieniowych . Za osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej była kilkakrotnie wyróżniona; Nagrodami Indywidualnymi i Zespołowymi Rektora Uniwersytetu Medycznego i Komitetów Naukowych Towarzystw Naukowych.

prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska

Specjalista pediatrii, diabetologii oraz endokrynologii.

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytecie Medycznym) we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów swoją karierę zawodową związała z kliniką pediatrii, a od 1989 roku
z Kliniką Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, którą kieruje od 2003 roku. Jest specjalistą
w dziedzinie pediatrii, diabetologii oraz endokrynologii i diabetologii pediatrycznej. Jest autorem 285 prac pełnotekstowych i ponad 300 doniesień zjazdowych, współautorem 19 rozdziałów w podręcznikach medycznych, redaktorem naczelnym oraz współautorem rozdziału książki ” Endokrynologia i Diabetologia Wieku Rozwojowego” oraz autorem książki dla farmaceutów – Cukrzyca typu 1. Jej głównym zainteresowaniem są zaburzenia towarzyszące cukrzycy oraz otyłości. W latach 2012-2017 realizowała wspólnie z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu program ”Zapobieganie  nadwadze
i otyłości oraz innym zaburzeniom okresu rozwojowego u dzieci i młodzieży szkolnej”. Jest organizatorem
i współorganizatorem konferencji oraz wykładowcą na zjazdach i konferencjach Towarzystw Naukowych,
a także na kursach specjalizacyjnych do diabetologii, lekarzy rodzinnych oraz pediatrii. Kierownik specjalizacji wielu lekarzy w dziedzinie Pediatrii, Diabetologii oraz Endokrynologii i Diabetologii Pediatrycznej. Od 2005 roku członek komisji ds. standardów w diabetologii oraz członek komisji opiniującej leczenie dzieci hormonem wzrostu. W latach 2015 – 2019 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 

prof. dr hab. n. med. PIOTR SOCHA

Specjalista pediatrii i gastroenterologii dziecięcej

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Profesor pediatrii i gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Żywieniowych i Pediatrii  w Instytucie “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. 

Posiada wiele zainteresowań badawczych oraz kwalifikacji zawodowych, min.:

 • cholestatyczna choroba wątroby,
 • niealkoholowej stłuszczeniowa choroba wątroby,
 • rzadkie metaboliczne choroby wątroby (np. Choroba Wilsona, nowo opisany PGM-1), żywienie
  w hepatologii i gastroenterologii (np. niedobór LCPUFA),
 • otyłość w zakresie zapobiegania i leczenia otyłości,
 • terapia zaburzeń karmienia,
 • przewlekła biegunka niemowlęca i u małych dzieci,
 • zaburzenia karmienia,
 • żywienie enteralne,
 • żywienie pozajelitowe

dr n. med. JUSTYNA AGIER

Immunolog, mikrobiolog. Doktor nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna ze specjalnością immunologia; adiunkt w Zakładzie Immunologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W swojej pracy naukowej skupia się na badaniach z pogranicza immunologii i mikrobiologii. Jej prace badawcze przyczyniły się do powstania ponad 25 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz licznych komunikatów zjazdowych przedstawionych na konferencjach naukowych zarówno w kraju, jak
i za granicą. Zaowocowało to otrzymaniem grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, którego jest kierownikiem. Doktor Justyna ciągle poszerza swój warsztat – uczestniczy w wielu kursach, specjalistycznych szkoleniach i projektach. Jest laureatką międzynarodowych programów m. in. Smart-Up Lab 2019, Hard Skills 2019 oraz finalistką Forge of Talents 2019 na najlepszy start-up łączący naukę
z biznesem. Prelegentka sprawnie łączy działalność naukową i dydaktyczną, za co została uhonorowana wyróżnieniem dla najlepszego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doktor Justyna Agier jest również współprowadzącą program popularnonaukowy – UMED Science prezentujący najważniejsze osiągnięcia naukowe zespołów badawczych realizujących prace na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

mgr inż. MAŁGORZATA JACKOWSKA

Specjalistka żywienia człowieka i dietetyki, absolwentka i doktorantka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie

Dyplomowana promotorka karmienia piersią i doula certyfikowana Stowarzyszenia Doula w Polsce. Współtworzy Kwartalnik Laktacyjny i jest prezeską Fundacji Promocji Karmienia Piersią. Zajmuje się tematyką żywienia niemowląt i małych dzieci, rozszerzania diety i baby-ledweaning oraz żywienia matek
w okresie ciąży i laktacji.Organizatorka i pomysłodawczyni Konferencji Żywienie Niemowląt i Małych Dzieci
w Praktyce.

Prowadzi szkolenia, warsztaty i indywidualne konsultacje dla rodziców i profesjonalistów. Autorka bloga http://www.malgorzatajackowska.com/oraz licznych artykułów dotyczących tematyki, w której się specjalizuje.

Mama dwóch chłopców, miłośniczka kawy, gotowania i przydomowego ogródka.

dr inż. KATARZYNA KOWALCZE

Dietetyk kliniczny, dydaktyk, wykładowca, adiunkt, nauczyciel akademicki. Zawodowo związana z Instytutem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach oraz z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Absolwentka Wydziału Dietetyki Studium Medycznego w Poznaniu (które ukończyła 
z wyróżnieniem w 1990 roku), Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Warszawie, na którym ukończyła studia I° (2004 rok) , II° (2006 rok) i III ° (2012 rok). Podnosząc kwalifikacje ukończyła z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia z zakresu żywienia klinicznego i opieki metabolicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także podyplomowe studia pedagogiczne w Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie 23 letniej pracy w wysokospecjalistycznej Klinice Endokrynologii i Diabetologii oraz
w Poradni Dietetycznej i Chorób Metabolicznych Szpitala MSW w Warszawie, pozwala na wdrażanie najbardziej skomplikowanych zaleceń dietetycznych w najprostszy dla pacjentów sposób. Stanowi też punkt wyjścia do prowadzonych badań naukowych, ściśle związanych z głównym nurtem zainteresowań, to jest dietoterapii chorób metabolicznych i endokrynologicznych różnych grup wiekowych,  a w szczególności chorób autoimmunizacyjnych tarczycy, insulinooporności, zespołu policystycznych jajników i endometriozy. Ostatnie lata praktyki zawodowej to także zainteresowanie stanem odżywienia pacjentów po transplantacjach, w chorobach nieswoistych jelit, a także ocena wpływu dietoterapii na przebieg chorób neurodegeneracyjnych u seniorów.

www.dietoterapia.waw.pl

 

Close Menu
×
×

Koszyk