preloder

PRELEGENCI

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oracz

Specjalista pediatrii i gastroenterologii

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Katedry Gastroenterologii Dziecięcej CMKP, Kierownik Poradni Gastroenterologicznej IP CZD, wieloletni pracownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii IP CZD. Autor ponad 150 prac w czasopismach polskich i zagranicznych oraz ponad 20 rozdziałów w książkach i podręcznikach. Wieloletni wykładowca na kursach specjalizacyjnych CMKP w ramach specjalizacji z Pediatrii, Gastroenterologii i Gastroenterologii Dziecięcej.

dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak

Biotechnolog, technolog żywienia i żywności

Dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak to autorka ponad 20 publikacji naukowych związanych z żywnością i żywieniem, kierownik i wykonawca wielu projektów naukowych. Zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się wokół efektywnej modyfikacji diety w celu osiągnięcia równowagi i prawidłowego układu mikrobioty jelit a także, mikrobioty jelit a otyłości, żywienia dzieci, prebiotyków, probiotyków.

dr n. med. Justyna Jessa 

Dietetyk kliniczny

Dr n. med. Justyna Jessa jest dietetykiem klinicznym z ponad 10 letnim doświadczeniem w pracy w zawodzie. W Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie obroniła doktorat na temat bezpieczeństwa stosowania diet eliminacjnych u dzieci z zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jest też autorką książki, pt. “Autyzm i dieta, co jako rodzic powinieneś wiedzieć”, wyd. Sensus, w której analizuje aktualną wiedzę naukową nt. zależności między żywieniem a funkcjonowaniem dzieci w spektrum autyzmu. W ramach praktyki prywatnej Przyjmuje pacjentów z SIBO (przerostem flory bakteryjnej w jelicie cienkim), chorobami metabolicznymi i autoimmunologicznymi.

mgr Marta Boczkowska – psycholog, psychodietetyk

Asystentka badawczo-dydaktyczna w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Laureatka stypendium Narodowego Centrum Nauki.

Psycholog w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej chorób somatycznych.  Prowadzi badania nad psychologicznymi mechanizmami samokontroli
i samoregulacji w procesie żywienia. Jest autorką licznych programów promocji zdrowia, profilaktyki chorób, interwencji psychologicznych. Realizuje i współpracuje w realizacji grantów naukowo-badawczych NCN i NCBiR. Jako psychodietetyk pracuje z osobami, które chcą odzyskać kontrolę nad procesem jedzenia. Zajmuje się diagnozą indywidualnych przyczyn nadwagi i otyłości i terapią kognitywną opartą na uważności.

mgr inż. Małgorzata Jackowska – dietetyk

Dietetyczka specjalizująca się w żywieniu niemowląt, dzieci i mam w czasie ciąży i karmienia piersią.
Prowadzi szkolenia, konsultacje indywidualne konsultacje i szkolenia dla dzieci, rodziców i specjalistów.
Doktorantka i absolwentka SGGW w Warszawie. Na co dzień edukuje rodziców online oraz współpracuje z poradnią dietetyczną online Centrum Respo.

mgr Iwona Kibil – dietetyk

Dietetyczka specjalizująca się w diecie roślinnej. Pracuje z pacjentami na dietach roślinnych, zarówno zdrowych, jak i z różnymi schorzeniami, pracuje również z kobietami w ciąży, małymi dziećmi oraz całymi rodzinami.
Oprócz pracy z pacjentami zajmuje się edukacją żywieniową w zakresie diety roślinnej, pisze artykuły naukowe i popularnonaukowe, prowadzi wykłady, warsztaty i uczestniczy czynnie w konferencjach naukowych. Jest autorką książek o diecie roślinnej wydawnictwa PZWL.

mgr Monika Kroenke – dietetyk, psychodietetyk

Jest absolwentką dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a aktualnie wykładowcą w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia. Obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej z zakresu żywienia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odbyła szkolenie z wykorzystania intensywnej terapii poznawczo – behawioralnej w zaburzeniach odżywiania na Uniwersytecie Oksfordzkim. W pracy dietetycznej specjalizuje się we wsparciu dzieci leczonych psychiatrycznie. Swoje doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Szpitalu Psychiatrycznym w Zaborze oraz w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego. W gabinecie często wita również najmłodszych pacjentów zajmując się wybiórczościami pokarmowymi, nadzorem nad rozszerzaniem diety i wypracowywaniem prawidłowych nawyków żywieniowych. Nad wprowadzanymi zmianami zazwyczaj pracuje z całą rodziną wspomagając proces wykorzystaniem między innymi gier i zabaw psychodietetycznych.

mgr Maria Sobieszek – dietetyk kliniczny, psychodietetyk

Ukończyłam dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i psychodietetykę na SWPS w Warszawie. Od 7 lat pracuję z osobami chcącymi zmienić nawyki żywieniowe, borykającymi się z chorobami dietozależnymi, zaburzeniami odżywiania oraz chorobami psychosomatycznymi.
Wraz z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania współtworzę Studium Zaburzeń Odżywiania. Jego celem jest zwiększanie kompetencji dietetyków i psychologów w zakresie pracy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania.
Często też udzielam się jako prelegentka na konferencjach naukowych o tematyce psychodietetycznej.

mgr inż. Dorota Szymańska – dietetyk kliniczny, terapeutka karmienia, pedagog

Absolwentka SWSM w Katowicach na kierunku Dietetyka kliniczna. Pedagog, terapeuta karmienia i terapeuta orofacjalny. Współautorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach zagranicznych, autorka licznych publikacji popularnonaukowych z dziedziny dietetyki pediatrycznej. Na co dzień prowadzi Poradnię Żywienia Dzieci w Bielsku-Białej gdzie przyjmuje głównie dzieci z wyzwaniami żywieniowymi i rozwojowymi oraz wymagających leczenia żywieniowego. Współzałożycielka Centrum Diagnozy Zaburzeń Karmienia i Jedzenia u Dzieci „Brzuszek”. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu pacjentów z wybiórczością pokarmową i ARFID. Swoją wiedzą dzieli się prowadząc cykliczne szkolenia dla dietetyków w Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej.

mgr Małgorzata Talaga-Duma – psychodietetyk, edukator żywieniowy

Absolwentka studiów na kierunku Psychodietetyka w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu, z dodatkowymi kursami z zakresu żywienia kobiet w ciąży i małych dzieci. Edukator żywieniowy w ramach ogólnopolskiego programu „Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy”.
Prowadząca merytoryczne wykłady, warsztaty m.in. dla specjalistów dot. psychologii jedzenia, mechanizmów zmiany nawyków żywieniowych u dzieci i rodzin. Wspomaga rodziców, placówki oświatowe w trudnościach w żywieniu małych dzieci, z wybiórczością pokarmową oraz zmagających się z nadwagą i otyłością. Prowadzi liczne warsztaty edukacyjno-kulinarne w placówkach przedszkolnych, szkolnych i w żłobkach oraz konsultacje indywidualne dla dorosłych z zakresu psychologii jedzenia.

mgr Aleksandra Zaczkiewicz – dietetyk

Dyplomowany dietetyk i właścicielka Razem Po Zdrowie (Poradnia Dietetyczna). Dietetyką interesuje się od wielu lat. Zdrowy i aktywny styl życia to jej pasja, która stała się też sposobem na życie. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych i profilaktyki w innych schorzeniach. Stale poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w licznych konferencjach naukowych oraz w szkoleniach organizowanych przez najważniejsze instytucje w Polsce, zajmujące się dietetyką oraz medycyną.

Wiesław Motyka – Dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie

Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Od prawie 30 lat związany z NIK, najpierw jako wicedyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie, następnie dyrektor departamentów w Centrali NIK, a aktualnie dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie. Członek Kolegium NIK w latach 2011-2014. Wieloletni wykładowca aplikacji kontrolerskiej NIK oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Magdalena Gierlak – specjalista kontroli państwowej w Delegaturze NIK w Rzeszowie

Koordynator ogólnopolskiej kontroli dotyczącej nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

MG
Close Menu
×
×

Koszyk