preloder

PRELEGENCI

prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

Specjalista pediatrii i gastroenterologii dziecięcej

Studia medyczne odbył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 1997 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.  Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk medycznych w roku 2007.

Jest autorem publikacji związanych tematycznie z gastroenterologią dziecięcą, leczeniem żywieniowym i pediatrią oraz wielu rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień na kongresach. Członek zagranicznych towarzystw naukowych.

Przez dwie kadencje był prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. Jest kierownikiem Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka.

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska

Specjalistka pediatrii

Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Redaktor Naczelny Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition (2013-2019). Sekretarz Generalny European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutition (ESPGHAN) (2009-2012). Sekretarz Komitetu Żywienia ESPGHAN (2012-2015). Członek Zarządu International Scientific Association for Probiotics & Prebiotics (2019-aktualnie). Propagatorka medycyny opartej na danych naukowych (evidence-based medicine, EBM). Współautorka wielu polskich i międzynarodowych wytycznych, głównie dotyczących żywienia dzieci, zapobiegania alergii, probiotyków. Współautorka ponad 350 publikacji, głównie w piśmiennictwie międzynarodowym. W 2020 roku zaliczona do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz

Specjalista w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, suicydolog.

Aktualnie pełnione funkcje:  

  • Kierownik Katedry Psychiatrii UM w Łodzi,
  • Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Łodzi,
  • Przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • Przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego,
  • Wice prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego,
  • Współorganizator i stały wykładowca rocznego Kursu Podyplomowego w dziedzinie arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. 

dr n. med. Agata Dutkiewicz – dietetyk, psycholog, psychodietetyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wykładowca akademicki na WSZUiE oraz SWPS w Poznaniu.

Na co dzień prowadzi konsultacje dietetyczne i psychodietetyczne w Centrum Psychodietetyki, wspomagając żywieniowo terapię zaburzeń odżywiania oraz innych zaburzeń psychicznych, a także wzmacniając proces dietoterapii chorób dietozależnych oddziaływaniami psychologicznymi. Współtworzy programy profilaktyczne związane z zaburzeniami odżywiania oraz chorobami cywilizacyjnymi. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, gdzie między innymi prowadzi psychoedukację żywieniową dla pacjentów.

Prowadzi badania z zakresu zaburzeń psychicznych, w szczególności zaburzeń odżywiania, obrazu ciała oraz ADHD, w obszarze jej zainteresowań jest również psychologia mediów. Jest autorką publikacji naukowych i popularno-naukowych, scalających wiedzę z pogranicza dietetyki i psychologii. 

dr n. med. Elżbieta Kozłowska – immunolog, trener

Głównym obszarem jej zainteresowań są powiązania pomiędzy funkcjonowaniem układu odpornościowego a chorobami psychicznymi. W 2019 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych broniąc interdyscyplinarną pracę doktorską łączącą zagadnienia z zakresu immunologii i psychiatrii – w swojej codziennej pracy naukowej prowadzi badania z tego zakresu. Jest autorką 32 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami dietetyki w obszarze immunologii i alergologii. W 2020 roku została uhonorowana Nagrodą Rektora UM w Łodzi dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Swoją pasję do dzielenia się wiedzą rozwija także w roli trenera,aktywnie współpracując z firmą szkoleniową Leader Sheep. Jest laureatką EIT HealthSmart-Up Lab – międzynarodowego, 6 miesięcznego programu edukacyjnego e-Lab opartego na rozwiązaniach dla przyszłych liderów innowacji w opiece zdrowotnej. Wciąż nie podjęła decyzji czy bardziej kocha Sycylię czy dobre wino 🙂

mgr Marta Boczkowska – psycholog, psychodietetyk

Asystentka badawczo-dydaktyczna w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Laureatka stypendium Narodowego Centrum Nauki.

Psycholog w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej chorób somatycznych.  Prowadzi badania nad psychologicznymi mechanizmami samokontroli
i samoregulacji w procesie żywienia. Jest autorką licznych programów promocji zdrowia, profilaktyki chorób, interwencji psychologicznych. Realizuje i współpracuje w realizacji grantów naukowo-badawczych NCN i NCBiR. Jako psychodietetyk pracuje z osobami, które chcą odzyskać kontrolę nad procesem jedzenia. Zajmuje się diagnozą indywidualnych przyczyn nadwagi i otyłości i terapią kognitywną opartą na uważności.

mgr Maria Sobieszek – dietetyk kliniczny, psychodietetyk

Ukończyłam dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i psychodietetykę na SWPS w Warszawie. Od 7 lat pracuję z osobami chcącymi zmienić nawyki żywieniowe, borykającymi się z chorobami dietozależnymi, zaburzeniami odżywiania oraz chorobami psychosomatycznymi.
Wraz z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania współtworzę Studium Zaburzeń Odżywiania. Jego celem jest zwiększanie kompetencji dietetyków i psychologów w zakresie pracy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania.
Często też udzielam się jako prelegentka na konferencjach naukowych o tematyce psychodietetycznej.

mgr Monika Kroenke – dietetyk, psychodietetyk

Jest absolwentką dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a aktualnie wykładowcą w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia. Obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej z zakresu żywienia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odbyła szkolenie z wykorzystania intensywnej terapii poznawczo – behawioralnej w zaburzeniach odżywiania na Uniwersytecie Oksfordzkim. W pracy dietetycznej specjalizuje się we wsparciu dzieci leczonych psychiatrycznie. Swoje doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Szpitalu Psychiatrycznym w Zaborze oraz w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego. W gabinecie często wita również najmłodszych pacjentów zajmując się wybiórczościami pokarmowymi, nadzorem nad rozszerzaniem diety i wypracowywaniem prawidłowych nawyków żywieniowych. Nad wprowadzanymi zmianami zazwyczaj pracuje z całą rodziną wspomagając proces wykorzystaniem między innymi gier i zabaw psychodietetycznych.

Close Menu
×
×

Koszyk